دەستپێک / قورئانی پیرۆز

قورئانی پیرۆز

القرآن الكريم مكتوب (بدون تشكيل)

القرآن الكريم مكتوب (بدون تشكيل)

١ سورة الفاتحة ٢ سورة البقرة ٣ سورة آل عمران ٤ سورة النساء ٥ سورة المائدة ٦ سورة الأنعام ٧ سورة الأعراف ٨ سورة الأنفال ٩ سورة التوبة ١٠ سورة يونس ١١ سورة هود ١٢ سورة يوسف ١٣ سورة الرعد ١٤سورة إبراهيم ١٥ سورة الحجر ١٦ سورة النحل ١٧ سورة الإسراء ١٨ سورة الكهف ١٩ سورة مريم ٢٠ سورة طه ٢١ سورة الأنبياء ٢٢ سورة الحج ٢٣ سورة المؤمنون ٢٤ سورة النور ٢٥ سورة الفرقان ٢٦ سورة الشعراء٢٧ سورة النمل ٢٨ سورة القصص ٢٩ سورة …

زیاتر بخوێنەوە »

ناسینی قورئانی پیرۆز :

قورئانی پیرۆز کەلامی خوای گەورەو میهرەبانە(جل جلاله)، لەلای ئەوەوە دابەزیوە بۆلای ئەویش دەگەرێتەوە، پەروەردیگار خۆی بەحەقیقەت قسەی پێکردووە و دروستکراوێک نیە لەدروستکراوەکانی ، بەڵکو ووتەو (کەلام) ی خۆیەتی ، کەلامیش …

زیاتر بخوێنەوە »