دەستپێک / پەڕە نەگۆڕەکان / هیچ پەرستراوێک نیە بەهەق بپەرسترێت جگە لە الله نەبێت.

پێشنیارکراو

هاوەڵ و شەریك دانان بۆ خوای گەورە

بێگومان گەورە ترین تاوان:هاوەڵ پەیداکردنە بۆ خوای گەورە ئەوەش دوو جۆرە: یەکەم: لەگەڵ خوادا شتێك …