پێشنیارکراو

کوفرکردن و کافر بوون

كوفركردن و كافربوون ڕەنجی زۆری پێویست نییە!

قسە وتن بەخوا ﷻ و كۆتا پەیامهێنەری ﷺ ! نیشانەی نەفس نزمی و كافری وڕێنەكەرەكەیەتی، …